Disclaimer

Hoewel de uiterste zorg is nagestreefd ten aanzien van de inhoud van deze site, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolledigheden. Klusbode aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Klusbode is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.